bienniel, watercolour, Slovenia, art, international Spletna komunikacija za povabljene slikarje | Castra 2017 Castra 2015, international watercolour bienial

Cenjeni kolegice in kolegi

Organizacijski odbor Bienale Castra 2015 čestita izbranim slikarjem za uvrstitev na Mednarodno razstavo akvarelov, ki bo od 29. avgusta do 30. septembra 2015 v Ajdovščini.  Za dokončno uvrstitev v 2. Krog izvedite naslednje korake:

Najkasneje do 20. maja 2015 vplačajte kotizacijo v višini 50 € na TTR:

DLUSP
Vilharjeva 38
5270 Ajdovščina

TRR: SI 56 0475 0000 0539 953
SWIFT: KBMASI2X
Namen: BIENALE 2015

Originalna likovna dela, ki ste jih prijavili na Bienale, pošljite v ustrezni kartonski ali plastični embalaži najkasneje do 30. maja 2015 na naslov:

LOKARJEVA GALERIJA
Prešernova 15
SI 5270 Ajdovščina


 

PRAVILNIK BIENALA CASTRA 2015 (ABSTRAKT)

Organizator: Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP) Ajdovščina v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) Ljubljana, Lokarjevo galerijo Ajdovščina in Pilonovo galerijo Ajdovščina.

SPLOŠNE DOLOČBE

 • Mednarodni bienale akvarela Castra 2015 je odprt za vse umetnike – akvareliste, starejše od 18. let.
 • Bienale je namenjen klasičnim in eksperimentalnim tehnikam akvarela na papirju.

 

POTEK ŽIRIRANJA 1. KROGA

 • Prijavno gradivo vključno z reprodukcijami se ne vrača in ostane v arhivu Bienala.
 • Odločitve Žirije so dokončne.

 

POTEK ŽIRIRANJA 2. KROGA

 • Udeležba v drugem krogu poteka po predhodnem pisnem povabilu žirije in je plačljiva.
 • Mednarodna strokovna žirija bo obravnavala originalna likovna dela, ki bodo pravočasno prispela na natečaj.
 • Poslana likovna dela morajo imeti na hrbtni strani prilepljeno identifikacijsko etiketo, izpolnjeno s tiskanimi črkami. Etiketo prenesete in natisnete z naše spletne strani.
 • Transport likovnih del mora biti izvršen v kvalitetni trdi embalaži (kartonske mape, plastični ali kartonski tulci): likovna dela morajo biti brez okvirjev, brez stekla in brez paspartujev.
 • Organizator ne sprejema nobenih obveznosti zaradi poškodb pri transportu. Priporočamo zavarovanje likovnih del za čas razstave, transporta in hranjenja v depoju galerije.
 • Organizacijski odbor bo o rezultatih žirije obvestil vse avtorje po elektronski pošti.
 • Odločitve Žirije so dokončne.

 

PARTICIPACIJA

Prijava na razstavo Bienala je izpolnjena, ko je plačana kotizacijo v višini 50 € in je nepovratna. V kotizaciji je všteto: en izvod uradnega kataloga Bienala, prost vstop v galerije in na Simpozij, vstop in sodelovanje v spremljevalnem programu ter poštni stroški vračanja likovnih del na naslov avtorja.

Plačilo se izvede na TRR organizatorja.

Podatki bančnega računa:

NOVA KBM NOVA GORICA
V korist: DLUSP AJDOVŠČINA
TRR: SI 56 0475 0000 0539 953
Sklic: BIENALE 2015

 

VRAČILO LIKOVNIH DEL

Likovna dela bodo avtorjem vrnjena na njihove naslove po zaključku Bienala na stroške organizatorja do 15.novembra 2015.
Če bodo podatki o naslovu udeleženca nepopolni ali napačni, Organizacijski odbor ne prevzema nobenih obveznosti v zvezi s poštnino in ponovnim pošiljanjem.

 

ADMINISTRATIVNI PODATKI:

Organizacijski odbor Bienale Castra 2015

Lokarjeva galerija, Prešernova 15, SI 5270 Ajdovščina
Web: castra.si
E-mail: bienale@castra.si

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someonePrint this page