bienniel, watercolour, Slovenia, art, international Sporočilo za medije št. 1 | Castra 2017 Castra 2015, international watercolour bienial

Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske je organizator Prvega mednarodnega bienala akvarela Castra 2015.

Bienale Castra 2015 se bo odvijal od 29.avgusta do 30.septembra 2015 v Ajdovščini na treh lokacijah: v Lokarjevi galeriji, Pilonovi galeriji in galeriji Lična hiša.

Na mednarodni javni razpis je v prvem krogu prispelo 648 likovnih del, žirija pa je v drugi krog povabila 215 avtorjev. Na mednarodno razstavo se je uvrstilo 184 slikarjev iz 54 držav.

Otvoritvena slovesnost bo v soboto, 29.avgusta ob 17.00 uri v atriju galerije Lična hiša v Ajdovščini, v primeru slabega vremena pa v dvorani 1.slovenske vlade v Ajdovščini.

Več o tem …

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someonePrint this page