bienniel, watercolour, Slovenia, art, international PRAVILNIK BIENALA CASTRA 2015 | Castra 2017 Castra 2015, international watercolour bienial

PRAVILNIK BIENALA CASTRA 2015

Organizator: Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP) Ajdovščina v sodelovanju z Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) Ljubljana, Lokarjevo galerijo Ajdovščina in Pilonovo galerijo Ajdovščina.

Splošne določbe

 • Mednarodni bienale akvarela Castra 2015 je odprt za vse umetnike – akvareliste, starejše od 18. let.
 • Bienale je namenjen klasičnim in eksperimentalnim tehnikam akvarela na papirju.
 • Postopek sprejema v tekmovalni del Bienala poteka v dveh krogih:
  • Prvi krog: izbor na osnovi elektronskih reprodukcij (Umetniški svet DLUSP)
  • Drugi krog: tekmovalni del poteka na osnovi prejetih originalov (mednarodna žirija).
 • Izpolnitev prijavnice pomeni, da avtorji sprejemajo pogoje in pravila Bienala Castra.
  • S prijavo na udeležbo na Bienalu Castra, udeleženec dovoljuje razstavljati poslana likovna dela v Lokarjevi galeriji Ajdovščina in/ali v Pilonovi galeriji Ajdovščina.
  • Udeleženec dovoljuje Organizacijskemu odboru Bienale Castra 2015 neomejeno uporabo reproduciranih likovnih del za potrebe Bienala, bodisi v tiskanih ali elektronskih medijih doma in v tujini, v nekomercialne namene.
  • Vsi osebni podatki se bodo uporabljali izključno v povezavi z Bienalom Castra (propagandno in dokumentarno gradivo Bienala, informacijska gradiva Bienala in Simpozija).
 • Vsak udeleženec lahko prijavi 2 likovni deli.
 • Prijavljena likovna dela morajo biti minimalne velikosti 30 x 40 cm in maksimalno 70 x 100 cm. Zaradi poštnih predpisov, daljša stranica embalaže ne sme presegati 105 cm in 3,00 kg skupne teže (bruto).
 • Poštni stroški do Ajdovščine bremenijo pošiljatelja.
 • Na Bienale lahko prijavite samo originalna likovna dela, ki niso starejša od 3 let.
 • Žiriranje za podelitev nagrad bo potekalo v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini.
 • Eventualne spremembe tega pravilnika bo Organizacijski odbor objavil na svoji spletni strani.
 • Uradna jezika Bienala sta Slovenski jezik in Angleški jezik.

 

POTEK ŽIRIRANJA 1. KROGA

 • Udeležba v prvem krogu je brezplačna.
 • Vsak udeleženec mora poslati izpolnjeno prijavo v elektronski obliki ali po pošti na priloženem obrazcu skupaj z 2 fotografijama avtorskih akvarelov na elektronski naslov bienale@castra.si  ali na CD nosilcu s priporočeno pošto do 29.marca 2015.
 • Likovna dela morajo biti fotografirana v profesionalni kvaliteti za objavo v tiskanih medijih (katalog itd): *jpg ali *pdf format, 300 dpi, maksimalno 5 MB za posamično reprodukcijo, 20 cm po najdaljši stranici. Vsako likovno delo mora biti reproducirano posebej in poslano kot priloga prijavnice v elektronski obliki ali s priporočeno pošto na CD nosilcu.
 • Naslovi posameznih filov morajo biti navedeni po naslednjem vrstnem redu: priimek-ime-naslov likovnega dela_letnica nastanka -višina x širina izraženo v cm. (priimek_ime_ naslov_ letnica_višina_širina_.jpg)
 • Curiculum Vitae ali biografski podatki naj vsebujejo naslednje podatke: priimek in ime, kraj in leto rojstva, država bivanja, status, prejete nagrade in najpomembnejše razstave v obsegu do 350 znakov.
 • Prijavno gradivo vključno z reprodukcijami se ne vrača in ostane v arhivu Bienala.
 • Odločitve Žirije so dokončne.

 

POTEK ŽIRIRANJA 2. KROGA

 • Udeležba v drugem krogu poteka po predhodnem povabilu žirije in je plačljiva.
 • Mednarodna strokovna žirija bo obravnavala originalna likovna dela, ki bodo pravočasno prispela na natečaj.
 • Udeleženci pošljejo prijavljena originalna likovna dela do 1. junija 2015, na naslov: Lokarjeva galerija / za Bienale, Prešernova 15, SI 5270 Ajdovščina, na lastne stroške.
 • Likovna dela, ki niso v skladu s prijavljenimi deli, bodo izločena iz nadaljnje obravnave in vrnjena na stroške pošiljatelja.
 • Poslana likovna dela morajo imeti na hrbtni strani prilepljeno identifikacijsko etiketo, izpolnjeno s tiskanimi črkami. Etiketo prenesete in natisnete z naše spletne strani.
 • Transport likovnih del mora biti izvršen v kvalitetni trdi embalaži (kartonske mape, plastični ali kartonski tulci): likovna dela morajo biti brez okvirjev, brez stekla in brez paspartujev.
 • Organizator ne sprejema nobenih obveznosti zaradi poškodb pri transportu. Priporočamo zavarovanje likovnih del za čas razstave, transporta in hranjenja v depoju galerije. Organizacijski odbor bo o rezultatih žirije obvestil vse avtorje po elektronski pošti, klasični pošti ter Facebooku.
 • Odločitve Žirije so dokončne.

 

PARTICIPACIJA

Prijava na razstavo Bienala je izpolnjena, ko je plačana kotizacijo v višini 50 € in je nepovratna. V kotizaciji je všteto: en izvod uradnega kataloga Bienala, prost vstop v galerije in na Simpozij, vstop in sodelovanje v spremljevalnem programu ter poštni stroški vračanja likovnih del na naslov avtorja.

Plačilo se izvede na TRR organizatorja.

Podatki bančnega računa:

NOVA KBM NOVA GORICA
V korist: DLUSP AJDOVŠČINA
TRR: SI 56 0475 0000 0539 953
Sklic: BIENALE 2015

 

VRAČILO LIKOVNIH DEL

Likovna dela bodo avtorjem vrnjena na njihove naslove po zaključku Bienala na stroške organizatorja do 15.novembra 2015.
Če bodo podatki o naslovu udeleženca nepopolni ali napačni, Organizacijski odbor ne prevzema nobenih obveznosti v zvezi s poštnino in ponovnim pošiljanjem.

 

ADMINISTRATIVNI PODATKI:

Organizacijski odbor Bienale Castra 2015

Lokarjeva galerija, Prešernova 15, SI 5270 Ajdovščina
Web: castra.si
E-mail: bienale@castra.si

 

Naslov za pošiljanje likovnih del:

Lokarjeva galerija, (z oznako ‘Za Bienale Castra 2015’)
Prešernova 15,
SI 5270 Ajdovščina

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someonePrint this page