bienniel, watercolour, Slovenia, art, international PRIJAVA | Castra 2017 Castra 2015, international watercolour bienial

PRIJAVA

PRIJAVNICA (word dokument)

Izpolnjeno prijavnico in fotografije pošljite kot priponke najkasneje do 29. marca 2015 na elektronski naslov bienale@castra.si  /zadeva: CASTRA 2015/ ali priporočeno po pošti na naslov:

LOKARJEVA GALERIJA / za Bienale CASTRA 2015
Prešernova 15
SI 5270 Ajdovščina


 

ETIKETE  (word dokument)

Etikete uporabite v primeru, da se uvrstite v drugi krog.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someonePrint this page