bienniel, watercolour, Slovenia, art, international Zaključek natečaja Castra 2015 | Castra 2017 Castra 2015, international watercolour bienial

Natečaj za Mednarodni bienale akvarela Castra 2015 je zaključen. Število prijavljenih slikarjev s celega sveta je nad vsemi pričakovanji, zato bo razstava potekala kar v treh  razstaviščih (Lokarjeva galerija, Pilonova galerija, Lična hiša) v Ajdovščini.

Žirija bo rezultate prvega kroga objavila 10.aprila 2015!

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someonePrint this page