bienniel, watercolour, Slovenia, art, international POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA | Castra 2017 Castra 2015, international watercolour bienial

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Ali je tema predpisana?
Organizator Bienala Castra 2015 ni predpisal nobene teme. Akvarel je lahko figuralen, abstrakten ali eksperimentalen.

Kakšen mora biti nosilec slike?
Zaradi tehničnih možnosti galerije smo predvideli samo akvarele na papirju. Likovna dela bodo razstavljena pod steklom, brez paspartujev.

Kako naj razumem ‘format slike’?
Štejejo mere – dimenzije zunanjega roba papirja, višina x širina.

Kako bo potekalo izplačilo odkupnih denarnih nagrad?
Višina denarne nagrade je izražena v bruto znesku. Izplačana bo na TRR avtorja ali preko avtorske agencije.

Ali lahko dobim dodaten izvod uradnega Kataloga Bienale Castra 2015?
Vsak avtor prejme po en izvod Kataloga. Dodaten izvod kataloga lahko naročite po elektronski pošti na naslov: bienale@castra.si in ga prejmete po prejemu plačila 20 € za izvod (cena vključuje poštne stroške pošiljanja).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKFlattr the authorBuffer this pageEmail this to someonePrint this page